CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 7

Xem chi tiết
Quan sát hình 57.1, 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng. Quan sát hình 57.1, 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Sinh học 7. Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1, 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau.

Xem chi tiết
Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7 Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 188 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 188 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 188 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 188 SGK Sinh học 7. Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

Xem chi tiết
Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy. Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 190 SGK Sinh học 7. Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau: Giải thích tại sao trên đồng bằng nhiều xã ở đồng bằng miền núi Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?

Xem chi tiết
Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa. Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 190 SGK Sinh học 7. Nêu nguồn tài nguyên động vật nước ta có vai trò trong nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp và văn hóa.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 191 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 191 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 191 SGK Sinh học 7. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 191 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 191 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 191 SGK Sinh học 7. Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Xem chi tiết
Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng. Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 193 SGK Sinh học 7. Điền vào bảng tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài