CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C. Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu. Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Ghi tên các loài em biết vào các ô trống ở bảng. Ghi tên các loài em biết vào các ô trống ở bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 81 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 81 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 81 SGK Sinh học 7. Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 81 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 81 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 81 SGK Sinh học 7. Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 81 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 81 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 81 SGK Sinh học 7. Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Xem chi tiết
Làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, ghi vào ô trống trong bảng. Làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, ghi vào ô trống trong bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào. Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 83 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện. Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 83 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận, rồi điền nội dung phù hợp vào các ô trống ở bảng 2. Thảo luận, rồi điền nội dung phù hợp vào các ô trống ở bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 85 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 7. Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7. Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

Xem chi tiết
Quan sát hình 26.1 và đọc các thông tin trên, trả lời các câu hỏi. Quan sát hình 26.1 và đọc các thông tin trên, trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào. Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Châu chấu có phàm ăn hay không và ăn loại thức ăn gì. Châu chấu có phàm ăn hay không và ăn loại thức ăn gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 88 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 88 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 7. Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7. Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 88 SGK Sinh học 7. Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

Xem chi tiết
Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng I. Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng I.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài