CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng. Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 92 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (✓) vào ô trống. Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (✓) vào ô trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 93 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 93 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 93 SGK Sinh học 7. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7

Bài 1: Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?...

Xem chi tiết
Thảo luận và đánh dấu (✓) vào ô trống ở dưới hình. Thảo luận và đánh dấu (✓) vào ô trống ở dưới hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Đánh dấu (✓) và ghi theo yêu cầu bảng 1. Đánh dấu (✓) và ghi theo yêu cầu bảng 1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận và đánh dấu vào các ô trống ở bảng 2. Thảo luận và đánh dấu vào các ô trống ở bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 96 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (✓) vào ô trống của bảng 3. Điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (✓) vào ô trống của bảng 3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 98 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 98 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 98 SGK Sinh học 7. Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 98 SGK Sinh học 7. Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 7. Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình. Ghi rõ tên của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Ghi vào bảng 2 một số động vật mà em biết đầy đủ. Ghi vào bảng 2 một số động vật mà em biết đầy đủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp ở bảng 3. Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp ở bảng 3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài