Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Quy luật Menđen: Quy luật phân li Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li: phương pháp nghiên cứu của Menđen, thí nghiệm phát hiện quy luật phân li và giải thích thí nghiệm, cơ sở tế bào học và điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li.

Xem chi tiết
Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập: nội dung quy luật phân li độc lập, cơ sở tế bào học và ý nghĩa của quy luật.

Xem chi tiết
Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen: khái niệm và các kiểu tương tác gen, tương tác bổ sung, cộng gộp, át chế, khái niệm gen đa hiệu và ví dụ

Xem chi tiết
Liên kết gen và hoán vị gen Liên kết gen và hoán vị gen

Lý thuyết Liên kết gen và hoán vị gen: thí nghiệm, nội dung, cơ sở, ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen.

Xem chi tiết
Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Lý thuyết Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân: khái quát về nhiễm sắc thể giới tính, khái niệm, quy luật, ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân.

Xem chi tiết
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Lý thuyết Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen: mối quan hệ giữa gen và tính trạng, sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, thường biến, mức phản ứng của kiểu gen.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay