CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 6 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 7 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 8 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 9 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 10 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem chi tiết
Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào - trang 104 Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào - trang 104

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn - trang 106 Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài