Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Quan sát hình 24.1 và cho biết xương chi của các loài động vật trong hình tương đồng với nhau như thể nào? Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào? Quan sát hình 24.1 và cho biết xương chi của các loài động vật trong hình tương đồng với nhau như thể nào? Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn - trang 106 Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 109 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Giải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội. Giải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng - trang 116 Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng - trang 116

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 27.1 và cho biết đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi? Giải thích? Quan sát hình 27.1 và cho biết đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi? Giải thích?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất