CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Lý thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Tiến hóa lớn

Tiến hóa lớn Sinh 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Loài

Lý thuyết Loài ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Quá trình hình thành loài (Tiếp theo)

Quá trình hình thành loài (Tiếp theo) Sinh 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Các bằng chứng tiến hóa

Lý thuyết Các bằng chứng tiến hóa ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Lý thuyết Quá trình hình thành quần thể thích nghi ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Các quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa

Nguồn biến dị, đơn vị tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa Đacuyn với thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Xem chi tiết

Các nhân tố tiến hóa

Các nhân tố tiến hóa theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Xem chi tiết

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lý thuyết Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Các bằng chứng tiến hóa lý thuyết tóm tắt

Bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng phôi sinh học, bằng chứng địa lý sinh vật, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Xem chi tiết

Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào - trang 104

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 107 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 107 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 107 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 107 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac - trang 112

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 109 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 112 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 112 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất