CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Môi trường sống

Khái niệm môi trường sống, các loại môi trường

Xem chi tiết

Nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Khái niệm các nhóm nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Xem chi tiết

Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống. Quy tắc về kích thước cơ thể, quy tắc về các bộ phận tai, đuôi, chi

Xem chi tiết

Lấy ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi … của cơ thể - trang 153

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 155 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khái niệm quần thể, quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh.

Xem chi tiết

Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật - trang 156

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36 - trang 157

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Nguyên nhân và hiệu quả của việc phát tán cá thể động vật ra khỏi đàn là gì - trang 159

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 159 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 159, 160 Sinh 12

Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Tỷ lệ giới tính và ý nghĩa nghiên cứu, các nhóm tuổi trong quần thể và các loại tháp tuổi, các kiểu phân bố cá thể của quần thể.

Xem chi tiết

Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính của quần thể - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 162 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất