Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Lý thuyết Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (12)

Lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Xem chi tiết

Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Lý thuyết sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, thường biến

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Mức phản ứng của kiểu gen

Lý thuyết mức phản ứng của kiểu gen.

Xem chi tiết

Theo em nhiệt độ cao có thế ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp melanin như thế nào - trang 56

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường - trang 56

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Tại sao các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trồng 1 giống lúa duy nhất - trang 57

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 1 Trang 58 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 58 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 Trang 58 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 58 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 58 SGK Sinh 12

Xem lời giải