CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.8 trên 77 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không - trang 137

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 139 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 139 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 139 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 139 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 139 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 139 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 139 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất