CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.2 trên 75 phiếu
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Lý thuyết Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Đột biến gen

Lý thuyết Đột biến gen Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Điều hòa hoạt động gen

Lý thuyết Điều hòa hoạt động gen ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Phiên mã và dịch mã

Lý thuyết phiên mã và dịch mã: khái niệm phiên mã, dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình phiên mã và dịch mã ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Phiên mã

Lý thuyết phiên mã: khái niệm phiên mã, dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình phiên mã và dịch mã

Xem chi tiết

Dịch mã

Khái niệm dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình dịch mã

Xem chi tiết

Đột biến lệch bội

Lý thuyết Đột biến lệch bội

Xem chi tiết

Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Lý thuyết Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Đột biến đa bội và thể đa bội

Đột biến đa bội và thể đa bội: khái niệm, cơ chế phát sinh

Xem chi tiết

Mã di truyền

Khái niệm, đặc điểm của mã di truyền

Xem chi tiết

Khái quát chung về đột biến gen

Khái niệm đột biến gen, tần số đột biến

Xem chi tiết

Đặc điểm của thể đa bội

Đặc điểm của thể đa bội, vai trò, ứng dụng của đột biến đa bội

Xem chi tiết

Nhiễm sắc thể

Khái quát về nhiễm sắc thể

Xem chi tiết

Các dạng đột biến

Các dạng đột biến: khái niệm, đặc điểm

Xem chi tiết

Quá trình nhân đôi ADN

Khái niệm, nguyên tắc nhân đôi, quá trình nhân đôi và ý nghĩa của nhân đôi ADN

Xem chi tiết

Nguyên nhân và cơ chế đột biến gen

Nguyên nhân gây đột biến gen, cơ chế đột biến gen

Xem chi tiết

Vai trò và sự biểu hiện của đột biến gen

Hậu quả, vai trò của đột biến gen, sự biểu hiện của đột biến gen

Xem chi tiết

Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 2 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất