CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.2 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2- Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2- Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 2 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Xem lời giải

Bài 3 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Xem lời giải

Bài 4 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 5 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài