Bình chọn:
4.2 trên 73 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2- Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2- Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2- Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12 Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12 Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12. Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12. Nêu vai trò của pôliribôxôm trong quá trình tổng hợp protein?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất