CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.2 trên 75 phiếu
Bài 6 - trang 10 - SGK Sinh học 12 Bài 6 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12. Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12. Nêu vai trò của pôliribôxôm trong quá trình tổng hợp protein?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12. Một số đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12 Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 12 Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12. Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 12 Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12. Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 18 SGK Sinh 12 Câu 3 trang 18 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 18 SGK Sinh 12. Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 18 SGK Sinh 12 Câu 4 trang 18 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 18 SGK Sinh 12. Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 19 SGK Sinh 12 Câu hỏi thảo luận số 1 trang 19 SGK Sinh 12

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số trang 19 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Sinh 12 Câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Sinh 12

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 22 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 22 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 12 Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 22 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 22 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 22 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 22 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 22 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 22 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 22 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 22 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 22 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 22 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Sinh 12 Câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Sinh 12

Giải bài tập Câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh 12 Câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh 12

Giải bài tập Câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 26 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 26 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 26 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài