Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bình chọn:
4.4 trên 63 phiếu
Các quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa

Nguồn biến dị, đơn vị tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa Đacuyn với thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Xem chi tiết

Các nhân tố tiến hóa

Các nhân tố tiến hóa theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Xem chi tiết

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lý thuyết Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Giải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn - trang 115

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng - trang 116

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 117 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 117 SGK Sinh 12

Xem lời giải