Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Cấu trúc di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Các đặc trưng di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể, các đặc trưng di truyền của quần thể

Xem chi tiết

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể tự phối và đặc trưng di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.

Xem chi tiết

Quần thể là gì - trang 68

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn - trang 69

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Tại sao luật hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần kết hôn với nhau - trang 170

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải