CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết

Tại sao mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có 1 nhân tố di truyền - trang 33 Tại sao mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có 1 nhân tố di truyền - trang 33

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài