Bài 15. Bài tập chương I và chương II

Bình chọn:
4.3 trên 114 phiếu
Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 64 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 64 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 65 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 6 trang 65 SGK Sinh 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

Xem lời giải

Bài 7 trang 65, 66 SGK Sinh 12

Giả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Có bao nhiêu loại cây con có thể được sinh ra và mỗi loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

Xem lời giải

Bài 8 trang 65 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 8 trang 65 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 9 trang 66 SGK Sinh 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 66 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh 12

Bài 2 trang 66 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Sinh 12

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người là do một gen lặn liên kết với NST X. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu lấy một người chồng bình thường.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK Sinh 12

Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn. Cho các con ruồi đực và cái F1 giao phối naẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình cả ở hai giới như sau: - 3/8 mắt đỏ, cánh dài.

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 67 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 6 trang 67 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 7 trang 67 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 7 trang 67 SGK Sinh 12

Xem lời giải