CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Cấu trúc di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Đặc điểm của quần thể ngẫu phối

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo): khái niệm, đặc điểm của quần thể ngẫu phối,

Xem chi tiết

Các đặc trưng di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể, các đặc trưng di truyền của quần thể

Xem chi tiết

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể tự phối và đặc trưng di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.

Xem chi tiết

Quần thể là gì - trang 68

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn - trang 69

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Tại sao luật hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần kết hôn với nhau - trang 170

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 70 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo): định luật Hacđi-Van bec về trạng thái cân bằng di truyền của quần thể, điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật

Xem chi tiết

Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể - trang 73

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 73, 74 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 73 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 3 trang 74 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 74 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất