CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Cấu trúc di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Đặc điểm của quần thể ngẫu phối

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo): khái niệm, đặc điểm của quần thể ngẫu phối,

Xem chi tiết

Các đặc trưng di truyền của quần thể

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể, các đặc trưng di truyền của quần thể

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Xem lời giải

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể: khái niệm quần thể tự phối và đặc trưng di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất