Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Sinh 12

Xem chi tiết
Quần thể là gì? Quần thể là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Giả sử ta có 1 quần thể cây đậu Hà lan gồm toàn cây dị hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen (tỉ lệ các kiểu gen AA: Aa: aa) của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn bằng cách điền tiếp các số liệu vào bảng 16 dưới đây: Giả sử ta có 1 quần thể cây đậu Hà lan gồm toàn cây dị hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen (tỉ lệ các kiểu gen AA: Aa: aa) của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn bằng cách điền tiếp các số liệu vào bảng 16 dưới đây:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Tại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau? Tại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất