Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 4- Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4- Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Nếu bạn có 1 con chó mang kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn? Nếu bạn có 1 con chó mang kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất