CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Lý thuyết Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tạo giống nhờ công nghệ gen

Lý thuyết Tạo giống nhờ công nghệ gen ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Lý thuyết Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Công nghệ gen

Lý thuyết Tạo giống mới nhờ công nghệ gen: khái niệm công nghệ gen, quy trình tạo ADN tái tổ hợp

Xem chi tiết

Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Lý thuyết Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

Lý thuyết Tạo giống mới nhờ công nghệ gen: khái niệm công nghệ gen, quy trình tạo ADN tái tổ hợp, ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen.

Xem chi tiết

Tạo giống có ưu thế lai

Lý thuyết Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: tạo giống có ưu thế lai cao

Xem chi tiết

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Lý thuyết Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến: quy trình, thành tựu của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Xem chi tiết

Công nghệ tế bào (12)

Lý thuyết Công nghệ tế bào: tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật và động vật.

Xem chi tiết

Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết.

Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Hãy đề xuất những cách nhận biết sơ bộ cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội - câu 79

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn - trang 80

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất