CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4- Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12

Xem lời giải

Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết.

Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 78 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Hãy đề xuất những cách nhận biết sơ bộ cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội - câu 79

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn - trang 80

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài