Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bình chọn:
4.4 trên 134 phiếu
Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Lý thuyết Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mã di truyền

Khái niệm, đặc điểm của mã di truyền

Xem chi tiết

Quá trình nhân đôi ADN

Khái niệm, nguyên tắc nhân đôi, quá trình nhân đôi và ý nghĩa của nhân đôi ADN

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 2 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Xem lời giải

Bài 3 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Xem lời giải

Bài 4 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 5 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Xem lời giải

Bài 6 - trang 10 - SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Xem lời giải