Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Lý thuyết Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Lý thuyết Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến: quy trình, thành tựu của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Xem chi tiết

Công nghệ tế bào (12)

Lý thuyết Công nghệ tế bào: tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật và động vật.

Xem chi tiết

Hãy đề xuất những cách nhận biết sơ bộ cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội - câu 79

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn - trang 80

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 82 SGK Sinh 12

Xem lời giải