CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương V - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương V - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương V - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương V - Sinh 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương V - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương V - Sinh 12

Xem lời giải

Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài