CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu
Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Lý thuyết Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Di truyền y học

Lý thuyết Di truyền y học ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Bảo vệ vốn gen của loài người

Lý thuyết Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học: bảo vệ vốn gen của loài người

Xem chi tiết

Di truyền y học và các bệnh di truyền phân tử

Lý thuyết Di truyền y học: khái niệm di truyền y học, các bệnh di truyền phân tử

Xem chi tiết

Một số vấn đề xã hội của di truyền học

Lý thuyết Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học: một số vấn đề xã hội của di truyền học, di truyền học với bệnh AIDS.

Xem chi tiết

Các hội chứng liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể

Lý thuyết Di truyền y học: các hội chứng liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể

Xem chi tiết

Bệnh ung thư

Lý thuyết Di truyền y học: bệnh ung thư

Xem chi tiết

Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 91 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Nguyên nhân gây ra bệnh AIDS là gì - trang 95

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 96 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 96 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 96 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 96 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 96 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 102 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 102 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất