Bình chọn:
4.6 trên 95 phiếu
Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào? Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó. Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 162 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 164 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết