Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Bình chọn:
4.6 trên 100 phiếu
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Tỷ lệ giới tính và ý nghĩa nghiên cứu, các nhóm tuổi trong quần thể và các loại tháp tuổi, các kiểu phân bố cá thể của quần thể.

Xem chi tiết

Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính của quần thể - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C - trang 162

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 162 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao - trang 164

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 164 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Xem lời giải