PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 5 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 trường THPT Yên Hòa 2017-2018 Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 trường THPT Yên Hòa 2017-2018

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 12 trường THPT Yên Hòa 2017-2018 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài