CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu
Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Khái niệm và các đặc trưng cơ bản cả quần xã, đa dạng loài và phân bố cá thể trong không gian, quan hệ giữa các loài trong quần xã, hiện tượng khống chế sinh học

Xem chi tiết

Bài 1 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 180 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 180 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 180 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 180 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 180 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Diễn thế sinh thái

Lý thuyết diễn thế sinh thái sinh học 12. Khái niệm, nguyên nhân, các loại diễn thế sinh thái, diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh, ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái.

Xem chi tiết

Các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào - trang 182

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 182 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng - trang 184

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 184 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy nêu những ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên - trang 184

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 184 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 185 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 185 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Câu 3 trang 185 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 3 trang 185 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 185 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất