Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử - trang 38 Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử - trang 38

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu … trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát - trang 40 Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu … trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát - trang 40

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Hai alen cùng thuộc 1 gen (ví dụ gen A và gen a) có thể tương tác theo những cách nào - trang 42 Hai alen cùng thuộc 1 gen (ví dụ gen A và gen a) có thể tương tác theo những cách nào - trang 42

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 45 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 45 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P tới F2 - trang 46 Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P tới F2 - trang 46

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 49 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 49 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 49 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 49 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 49 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 49 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 49 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 49 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 49 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 49 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 49 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Kết quả thí nghiệm trên khác gì so với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen - trang 51 Kết quả thí nghiệm trên khác gì so với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen - trang 51

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Từ thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận gì - trang 52 Từ thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận gì - trang 52

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay