Bình chọn:
4.2 trên 304 phiếu
Quan sát hai lược đồ hình 17, 18, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp? Quan sát hai lược đồ hình 17, 18, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập. Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì? Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa? Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?). Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).

Giải bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới? Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Giải bài tập 1 trang 27 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29)  Lịch sử 8 Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29) Lịch sử 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 29 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen? Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó? "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật? Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất? Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen? Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen?

Giải bài tập 1 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế? Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Giải bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay