Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng ? Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ? Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào? Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai? Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ? Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga? Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ? Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ? Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào? Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp. Nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933? Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới. Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới.

Giải bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Giải bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy

Giải bài tập 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài