Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929?

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929 ?

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929?

Hướng dẫn.

Nhận xét : Kinh tế Nhật Bản chỉ phát triển một vài năm sau chiến tranh, không ổn định, bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, mất cân đối, khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan