Câu 8 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên.

Đề bài

Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên.

Lời giải chi tiết

Số mol NaOH 0,025.1 = 0,025 mol

\(C{H_3} - C{\rm{OO}}H + NaOH \to C{H_3} - C{\rm{OONa + }}{{\rm{H}}_2}O\)

    0,025                  \( \leftarrow \) 0,025

Khối lượng \(C{H_3}{\rm{COO}}H:{m_{ct}} = 0,025.60 = 1,5g\)

Khối lượng dung dịch \(C{H_3}{\rm{COO}}H:{m_{{\rm{dd}}}} = D.V = 1.40 = 40g\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch \(C{H_3}{\rm{COO}}H:C\%  = {{1,5} \over {40}}.100\%  = 3,75\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài