Câu 8 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên.

Lời giải chi tiết

Số mol NaOH 0,025.1 = 0,025 mol

\(C{H_3} - C{\rm{OO}}H + NaOH \to C{H_3} - C{\rm{OONa + }}{{\rm{H}}_2}O\)

    0,025                  \( \leftarrow \) 0,025

Khối lượng \(C{H_3}{\rm{COO}}H:{m_{ct}} = 0,025.60 = 1,5g\)

Khối lượng dung dịch \(C{H_3}{\rm{COO}}H:{m_{{\rm{dd}}}} = D.V = 1.40 = 40g\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch \(C{H_3}{\rm{COO}}H:C\%  = {{1,5} \over {40}}.100\%  = 3,75\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài