Câu 3 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy sắp xếp các axit trong các dãy sau theo thứ tự tăng dần lực axit:

a)\(C{H_3}COOH,C{l_3}CCOOH,C{l_2}CHCOOH,\)

\(ClC{H_2}{\rm{COOH}}\)                                             

b) \(ClC{H_2}C{H_2}C{H_2}COOH,C{H_3}CH(Cl)C{H_2}COOH,\)

\(C{H_3}C{H_2}CH(Cl)COOH,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\)

Giải        

Lực axit theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải:

a) \(C{H_3}COOH < ClC{H_2}{\rm{ - COOH < }}C{l_2}CH - COOH \)

\(<C{l_3}C - COOH,\)

b) \(C{H_3}{(C{H_2})_2}{\rm{COOH < Cl}}{(C{H_2})_3}COOH < \)

\(C{H_3}CHClC{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}CHClCOOH\)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan