Câu 8 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Đề bài

Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất clo bậc III  []

b) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất brom bậc III  []

c) Sản phẩm chính khi đun dôi 2-clobutan với KOH/etanol là but-1-en  [ ]

d) Sản phẩm chính khi chiếu sáng hỗn hợp toluen và clo là p-clotoluen   [ ]

Lời giải chi tiết

a) Đ                              b) Đ                            

c) S                              d) S

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí