Câu 1 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị đối với dẫn xuất halogen

Đề bài

a) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị  đối với dẫn xuất halogen (xem bài \(\left( {\pi  + v} \right)\) tập 1 ở bài 44)

b) Tính \(\left( {\pi  + v} \right)\) đối với các chất sau: \({C_6}{H_6}C{l_6},{C_5}{H_5}Cl,{C_8}{H_5}B{r_3},{C_{12}}{H_4}C{l_4}{O_2}\)

Lời giải chi tiết

a) Công thức củau dẫn xuất halogen \({C_x}{H_y}C{l_u}.\) Biểu thức tính giá trị \(k = \left( {\pi  + v} \right)\)

\(k = \left( {\pi  + v} \right) = {1 \over 2}\left[ {2x + 2 - \left( {y + u} \right)} \right]\). Số nguyên tử oxi không ảnh hưởng đến k.

b) Áp dụng công thức tren ta tính được giá trị k của \({C_6}{H_6}C{l_6},{C_5}{H_5}Cl,{C_8}{H_5}B{r_3},{C_{12}}{H_4}C{l_4}{O_2}\) lần lượt là 1, 3, 5 và 9

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài