Câu 8 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Trong công nghiệp ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ:

Đề bài

Trong công nghiệp ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ:

 

a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở giai đoạn clo hóa (1), giai đoạn nhiệt phân (2) và giai đoạn chuyển HCl thành \(C{l_2}\) (3)

b) Nêu ưu điểm của sơ đồ này so với sơ đồ điều chế PVC cho ở cấu (a) và (b) bài tập 6

c) Tính thể tích etilen và khí clo (đktc) cần để sản xuất 1 tấn PVC theo sơ đồ trên, giả sử các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%.

Lời giải chi tiết

a)

b) Ưu điểm:

- Tận dụng \(C{l_2}\) , chất thải là \({H_2}O\) không gây ô nhiễm môi trường.

- Không dùng NaOH và etanol

c) Sơ đồ hợp thức của chu trình điều chế PVC

\(n{C_2}{H_4} \to nC{l_2} \to {\left( { - C{H_2}CHCl - } \right)_n}\)

\(22,4n(l) \to 22,4n(l) \to 62,5n(g)\)

 

Thể tích \({C_2}{H_4}\)  và \(C{l_2}\) đã dùng ở đktc:

\({V_{{C_2}{H_4}}} = {V_{C{l_2}}} = {{{{10}^6}.22,4n} \over {62,5n}} = 358400\) (lít)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí