Câu 1 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng

Đề bài

Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng

a) \(C{H_3}I,CH{I_3},BrC{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}Br,C{H_3}CHFC{H_3},{\left( {C{H_3}} \right)_2}CClC{H_2}C{H_3}\)

b) \(C{H_2} = CHC{H_2}Br,{C_6}{H_5}C{H_2}I,p - {C_6}{H_4}C{H_3},\sigma  - Cl{C_6}{H_4}C{H_2}C{H_3},m - {F_2}{C_6}{H_4}\)

Lời giải chi tiết

a)


b)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí