Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

A. 02 thải ra.                           C. 02 và glucôzơ.

B. Glucôzơ.                              D. Glucôzơ và H2O.

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

  loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu