Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao


Giải bài tập Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định CO2 của ba nhóm thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lời giải chi tiết

Giống nhau ở pha sáng gồm:

+ Quang lí: Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời => dạng kích thích

+ Quang phân li nước: Sử dụng năng lượng mà diệp lục nhận được để phân li nước theo phương trình

+ Quang hoá: hình thành ATP, NADPH

Khác nhau ở chu trình:

Đặc điểm

Thực vật C3

Thực vật C4

Thực vật CAM

Chất nhận COđầu tiên

RDP

PEP

PEP

Sản phẩm đầu tiên

APG (C3)

AOA (C4)

AOA (C4)

Enzym cacboxyl hoá

RDP-cacboxylase

PEP - cacboxylase
RDP-cacboxylase

PEP-cacboxylase
RDP-cacboxylase

Thời gian cố định CO2

Ngoài sáng

Ngoài sáng

Trong tối

Quang hô hấp

Cao

Rất thấp

Rất thấp

Nhiệt độ thích hợp

20 - 30 độ C

25 - 35 độ C

30 - 40 độ C

ức chế quang hợp bởi O2

Không

Hiệu ứng nhiệt độ cao
lên quang hợp (30-40
oC)

Kìm hãm

Kích thích

Kích thích

Điểm bù CO2

Cao(25-100 ppm)

Thấp (0-10 ppm)

Thấp (0-5 ppm)

Điểm bão hoà ánh sáng

Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

Cao, khó xác định

Cao, khó xác định

Năng suất sinh vật học

Trung bình đến cao

Cao

Thấp

Sự thoát hơi nước (Nhu cầu nước)

Cao

Thấp

Rất thấp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí