Câu 2,3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 2,3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Câu 2:

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật. 

Câu 3:

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM.

Lời giải chi tiết

*   Nhóm thực vật C3 quang hợp trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 bình thường. Nhóm thực vật C4 quang hợp trong điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ 02 cao, trong khi đó nồng độ C02 lại thấp ở vùng nhiệt đới nóng ấm kéo dài, nên phải có quá trình cố định C02 hai lần. Lần 1 nhằm lấy nhanh C02 vốn ít ở không khí và tránh được hô hấp ánh sáng. Lần 2 cố định C02 trong chu trình Canvin để hình thành các hợp chất hữu cơ trong các tế bào bao bó mạch.

*   Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc... Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này" phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và quá trình nhận C02 phải tiến hành vào ban đêm khi khí khổng mở.

Như vậy, nhóm thực vật C4 quang hợp được thực hiện ở hai không gian khác nhau, còn thực vật CAM quang hợp được thực hiện ở hai thời gian khác nhau.

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu