Câu 6 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy giải thích vì sao:a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có thời điểm sôi khác nhau nhiều

Đề bài

Hãy giải thích vì sao:

a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có thời điểm sôi khác nhau nhiều: propan-2-ol (\({82^o}C\)), propanal (\({49^o}C\)) và 2-metylpropen (\( - {7^o}C\))  

b) Anđehit fomic (M = 30,0 g/mol) tan trong nước tốt hơn so với etan (M = 30,0 g/mol)

Lời giải chi tiết

a) Propan-2-ol tạo được liên kết hiđro liên kết phân tử nên có nhiệt độ sôi cao.

    Propanal không tạo được liên kết hiđro liên phân tử nhưng do sự phân ực nên liên kết CO nên có nhiệt độ sôi trung bình.

   2-metylpropen không tạo được liên kết hiđro phân tử, không phân cực nên có nhiệt độ sôi thấp nhất.

b) Anđehit fomic (HCHO) tan tốt hơn so với etan \(C{H_3} - C{H_3}\) vì HCHO tạo được liên kết hiđro với nước, giúp nó phân tán tốt trong nước.

 

    Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí