Câu 5 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

a) Công thức phân tử \({C_n}{H_2}O\) có thể thuộc những loại hợp chất nào ? Cho thí dụ đối với \({C_3}{H_6}O\)

b) Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử \({C_5}{H_{10}}O\)

Lời giải chi tiết

a) Đặt kí hiệu của \({C_n}{H_2}O\) là X.X có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = {1 \over 2}\left( {2n + 2 - 2n} \right) = 1\)

Tùy thuộc và điều kiện của n mà X có các loại hợp chất khác nhau.

Thiết nghĩ đề bài không cho điều kiện của n thì không thể xác định được X thuộc loại hợp chất nào. Tuy nhiên ta có thể xét một số trường hợp có thể có sau đây:

- Nếu \(1 \le n \le 2\), thì X là hợp chất anđehit

- Nếu \(n \ge 3\), thì X là hợp chất anđehit hoặc xeton hoặc ancol có một nối đôi haowcj ancol vòng hoặc ete vòng.

b)  

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - CHO\)

Pentanol

\(C{H_3} - CH(C{H_3})C{H_2} - CHO\)

3-metyl butanal

\(C{H_3} - C{H_2} - CH(C{H_3})CHO\)

2-metyl butanal

\({(C{H_3})_3}CHO\)

2,2-đimetyl propanal

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - CO - C{H_3}\)

Pentan-2-on

\(C{H_3} - C{H_2} - CO - C{H_2} - C{H_3}\)

Pentan-3-on

\(C{H_3} - CH(C{H_3})CO - C{H_3}\)

3-metyl butan-2-on

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.