Câu 6 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao ?

Đề bài

Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao ?

a) \(C{H_3}OH\) và \(C{H_3}OC{H_3}\)                             

b) \({C_2}{H_5}OH\) và \({C_2}{H_5}OC{H_3}\)

c) \({C_2}{H_5}F\) và \({C_2}{H_5}OH\)                            

d) \({C_6}{H_5}C{H_2}OH\) và \({C_6}{H_5}OC{H_3}\)

Lời giải chi tiết

a) \(C{H_3}OH\) có nhiệt độ sôi cao hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OC{H_3}\) tạo được kiên kết hiđro liên phân tử

 

\(C{H_3}OH\) tan trong nước tốt hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OH\) tạo được liên kết hi đro với nước giúp nó phân tán tốt trong nước, tức là tan được trong nước.

 

b) c) d) Tương tự câu a ta có:

Nhiệt đội sôi \({C_2}{H_5}OH\) > \({C_2}{H_5}OC{H_3}\)\({C_2}{H_5}F\) < \({C_2}{H_5}OH\)\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)\({C_6}{H_5}OC{H_3}\). Độ tan \({C_2}{H_5}OH\)>\(C{H_3}O{C_2}{H_5}\)\({C_2}{H_5}OH\)>\({C_2}{H_5}F\)\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)>\({C_2}{H_5}OC{H_3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí