Câu 6 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao ?

a) \(C{H_3}OH\) và \(C{H_3}OC{H_3}\)                             

b) \({C_2}{H_5}OH\) và \({C_2}{H_5}OC{H_3}\)

c) \({C_2}{H_5}F\) và \({C_2}{H_5}OH\)                            

d) \({C_6}{H_5}C{H_2}OH\) và \({C_6}{H_5}OC{H_3}\)

Lời giải chi tiết

a) \(C{H_3}OH\) có nhiệt độ sôi cao hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OC{H_3}\) tạo được kiên kết hiđro liên phân tử

 

\(C{H_3}OH\) tan trong nước tốt hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OH\) tạo được liên kết hi đro với nước giúp nó phân tán tốt trong nước, tức là tan được trong nước.

 

b) c) d) Tương tự câu a ta có:

Nhiệt đội sôi \({C_2}{H_5}OH\) > \({C_2}{H_5}OC{H_3}\)\({C_2}{H_5}F\) < \({C_2}{H_5}OH\)\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)\({C_6}{H_5}OC{H_3}\). Độ tan \({C_2}{H_5}OH\)>\(C{H_3}O{C_2}{H_5}\)\({C_2}{H_5}OH\)>\({C_2}{H_5}F\)\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)>\({C_2}{H_5}OC{H_3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài