Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hòa tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ:

A. Khí khổng.

B. Tế bào nội bì.

C. Tế bào lông hút.

D. Tế bào biểu bì.

E. Tế bào nhu mô vỏ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu