Câu 5 trang 143 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoạc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:

a) Hepan không tan trong axit sunfuric loãng [  ]   

b) Hepan tan tốt trong \({H_2}S{O_4}\) nguyên chất [  ]     

c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc [  ]

d) Hexan tan tốt trong benzen [  ]

Giải

a) Đ                                         b) S                                         

c) S                                          d) Đ

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan