Câu 5 trang 129 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Chất đồng đẳng là gì ?

Đề bài

a) Chất đồng đẳng là gì ?

b) Hãy viết công thức phân tử một vài hợp chất đồng đẳng của \({C_2}{H_2}\) và công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó.

Lời giải chi tiết

a) Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm - \(C{H_2}\), nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành một dãy đồng đẳng.

b) Đồng đẳng của \({C_2}{H_2}:{C_3}{H_4},{C_4}{H_6},{C_5}{H_8},...,{C_n}{H_{2n - 2}},ankin\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí