Câu 4 trang 129 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Liên kết đơn là gì, kiên kết bội là gì ?

Đề bài

a)      Liên kết đơn là gì, kiên kết bội là gì ?

b)      Khi etilen cộng với brom thì liên kết \(\sigma \) hay kiên kết \(\pi \) của nó bị phá vỡ, vì sao ?

c)      Hãy viết công thức cấu  tạo khai triển và công thức cấu tạo thu gọn nhất của các hợp chất sau: \({C_3}{H_6},C{H_3}CHO,C{H_3}COO{C_2}{H_5},C{H_3}CN\), biết rằng trong phân tử của chúng đều có liên kết bội. 

Lời giải chi tiết

a) - Liên kết đơn là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng một gạch nối.

- Liên kết bội là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tố bằng hai hoặc ba cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng hai gạch nối hoặc  ba gạch nối.

b) Khi etilen \(C{H_2} = C{H_2}\) cộng với brom thì liên kết \(\pi \) bị phá vỡ vì liên kết \(\pi \) kém bền hơn liên kết \(\sigma \). \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br - C{H_2}Br\)

c)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài