Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

Đề bài

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

a) \({C_8}{H_6}C{l_2}\)                     b) \({C_{10}}{H_{16}}\)                     

c) \({C_9}{H_{14}}BrCl\)                   d) \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\)

Lời giải chi tiết

Để hình thành một vòng benzen phải cần 4 liên kết \(\pi \): Một liên kết  \(\pi \) dùng để làm vòng (một vòng tương ứng với một liên kết \(\pi \)) và 3 liên kết \(\pi \) còn lại nằm trong. Như vậy một tập hợp chất chứa vòng benzen sẽ có số liên kết \(\pi \) tối thiểu là 4.

Hợp chất vòng benzen là \({C_8}{H_6}C{l_2}\) và \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\)

Độ bất bão hòa:

\({C_8}{H_6}C{l_2}\) có \( k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(2.8 - 8) = 5\)

 \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\) có

 

Hợp chất không chứa vòng benzen là \({C_{10}}{H_{16}}\) và \({C_9}{H_{14}}BrCl\)

Độ bất bão hòa: \({C_{10}}{H_{16}}\)có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(2.10 + 2 - 16) = 3 < 4\)

                        \({C_9}{H_{14}}BrCl\) có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(9.2 + 2 - 16) = 2 < 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài