Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

a) \({C_8}{H_6}C{l_2}\)                     b) \({C_{10}}{H_{16}}\)                     

c) \({C_9}{H_{14}}BrCl\)                   d) \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\)

Lời giải chi tiết

Để hình thành một vòng benzen phải cần 4 liên kết \(\pi \): Một liên kết  \(\pi \) dùng để làm vòng (một vòng tương ứng với một liên kết \(\pi \)) và 3 liên kết \(\pi \) còn lại nằm trong. Như vậy một tập hợp chất chứa vòng benzen sẽ có số liên kết \(\pi \) tối thiểu là 4.

Hợp chất vòng benzen là \({C_8}{H_6}C{l_2}\) và \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\)

Độ bất bão hòa:

\({C_8}{H_6}C{l_2}\) có \( k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(2.8 - 8) = 5\)

 \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\) có

 

Hợp chất không chứa vòng benzen là \({C_{10}}{H_{16}}\) và \({C_9}{H_{14}}BrCl\)

Độ bất bão hòa: \({C_{10}}{H_{16}}\)có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(2.10 + 2 - 16) = 3 < 4\)

                        \({C_9}{H_{14}}BrCl\) có \(k = \left( {\pi  + v} \right) = \frac{1}{2}(9.2 + 2 - 16) = 2 < 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.