Câu 10 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)

Đề bài

a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)

b)  Tính thể tích brom cần dùng

c) Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiểu bao nhiêu gam NaOH

d)  Hãy đề nghị phương pháp tách lấy brombenzen từ hỗn hợp sau phản ứng, biết rằng nó là chất lỏng, sôi ở \({156^o}C,D = 1,495g/ml\) ở \({20^o}C\), tan trong benzen, không tan trong nước, không phản ứng với dung dịch kiềm.

e) Sau khi tinh chế, thu được 80,0 ml brombenzen (ở  \({20^o}C\)). Hãy tính hiệu suất phản ứng brom hóa benzen.

Lời giải chi tiết

b) \({m_{{C_6}{H_6}}} = 0,879.100 = 87,9g \)

\(\Rightarrow {n_{{C_6}{H_6}}} = 1,13mol\)

    

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{B{r_2}}} = 1,13mol \Rightarrow {V_{B{r_2}}} = \frac{{1,13.160}}{{3,1}}58,32(ml)\)

c) Từ (1) \( \Rightarrow {n_{HBr}} = 1,13mol\)

       \(HBr + NaOH \to NaBr + {H_2}O\)         (2)

         1,13 \( \to \) 1,13

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{NaOH}} = 1,13mol\)

  \( {m_{NaOH}} = 1,13.40 = 45,2(g)\)

d) Cho hỗn hợp sau phản ứng gồm \({C_6}{H_5}Br,HBr,{C_6}{H_6}\) dư và \(B{r_2}\) dư tác dụng với dung dịch NaOH loãng. HBr và \(B{r_2}\) tác dụng với NaOH, chiết thu được hỗn hợp gồm \({C_6}{H_5}Br\) và \({C_6}{H_6}\) dư. Chưng cất khoảng \({80^o}C,{C_6}{H_6}\) bay hơi thu được \({C_6}{H_5}Br\) (\({C_6}{H_5}Br\) có nhiệt độ sôi \({156^o}C\)).

e) Số mol \({C_6}{H_6}\) ban đầu là 1,13 mol.

Khối lượng \({C_6}{H_5}Br\) thực tế thu được.

\({m_{{C_6}{H_5}Br}} = 80.1,495 = 119,6(g)\)

\(\Rightarrow {n_{{C_6}{H_5}Br}} = 0,76mol\)

Từ (1)  số mol \({C_6}{H_6}\) đã phản ứng là 0,76 mol

Hiệu suất phản ứng brom hóa benzen:

\(H\%  = \frac{{{n_{pu}}}}{{{n_{bd}}}}.100 = \frac{{0,76}}{{1,13}}.100 = 67,26\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí