Câu 3 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31% C, 10,18% H, 13,52% N.Công thức đơn giản X là

A. \({C_6}{H_{10}}N.\)                       

B. \({C_{19}}{H_{30}}{N_3}\) .                     

C. \({C_{12}}{H_{22}}{N_2}\).                               

D. \({C_{13}}{H_{21}}{N_2}\) . 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(x:y:z = \frac{{76,31}}{{12}}:\frac{{10,18}}{1}:\frac{{13,52}}{{14}} = 6,36:10,18:0,97 = 13:21:2\)

Công thức đơn giản nhất là C13H21N2

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài