Câu 2 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

Đề bài

Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

a) 70,94% C, 6,40%H, 6,90% N, còn lại là oxi.

b) 65,92% C, 7,75% H, còn lại là oxi.

Lời giải chi tiết

a) \({C_x}{H_y}{O_z}\):

\(\% O = 100\%  - (70,94 + 6,4 + 6,9) = 15,76\% \)

Ta có \(x:y:z:t = \frac{{70,94}}{{12}}:\frac{{6,4}}{1}:\frac{{15,76}}{{16}}:\frac{{6,9}}{{14}}\)

\(= 5,91:6,40:0,99:0,49 = 12:13:2:1\)

  Công thức đơn giản nhất: \({C_{12}}{H_{13}}{O_2}N\)

b) \({C_x}{H_y}{O_z}:\)

\(\% O = 100\%  - (65,92 + 7,75) = 26,33\% \)

Ta có \(x:y:z = \frac{{65,92}}{{12}}:\frac{{7,75}}{1}:\frac{{26,33}}{{16}} \)

\(= 5,49:7,75:1,65 = 10:14:3\)

 Công thức đơn giản nhất: \({C_{10}}{H_{14}}{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí