Câu 3 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong bài học nên dùng cách nào trong các cách sau:

Đề bài

a) Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong bài học nên dùng cách nào trong các cách sau:

A. Ngửi                                               

B. Dùng \(A{g_2}O\)                                       

 C. Dùng giấy quỳ tím ướt

D. Dùng phenolphtalein

b) Dấu hiệu nào dưới đây cho phép khẳng định kết tủa bám trên thành phần phễu ở hình 4.6 là AgCl:

A. Đốt không cháy   

B. Không tan trong nước

C. Không tan trong dung dịch \({H_2}S{O_4}\)

D. Không tan trong dung dịch \(HN{O_3}\)

Lời giải chi tiết

a) Chọn đáp án C

b) Chọn D

\(HCl + AgN{O_3} \to AgCl \downarrow  + HN{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Phân tích nguyên tố

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài