Câu 28 trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Đề bài

Số đo ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Hãy tìm số đo ba góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tổng ba góc của tam giác bằng \(180^0\)

Tính chất CSC:\[{u_{k + 1}} + {u_{k - 1}} = 2{u_k}\]

Lời giải chi tiết

Kí hiệu A, B, C là số đo ba góc (tính theo đơn vị đo) của tam giác vuông đã cho.

Không mất tổng quát, có thể giả sử \(A ≤ B ≤ C\).

Khi đó, từ giả thiết tam giác vuông suy ra \(C = 90^0\) và A, B, C theo thứ tự đó là một cấp số cộng.

Ta có:

\(\left\{ {\matrix{{A + C = 2B} \cr {A + B + C = 180^\circ } \cr} } \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{A + 90^\circ = 2B} \cr {A + B = 90^\circ } \cr} } \right. \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
A - 2B = - {90^0}\\
A + B = {90^0}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- 3B = - {180^0}\\
A + B = {90^0}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
B = {60^0}\\
A + {60^0} = {90^0}
\end{array} \right.
\end{array}\)

\(\Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{A = 30^\circ } \cr {B = 60^\circ } \cr} } \right.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.