Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao


Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Đề bài

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân và có công thức phân tử: \({C_4}{H_6}\)  và \({C_5}{H_8}\)

b*)Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Với \({C_4}{H_6}\):

\(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\)     Buta-1,3-đien              \(C{H_2} = C = CH - C{H_3}\)            Buta-1,2-đien  

    Với  \({C_5}{H_8}\)

\(C{H_2} = C = CH - C{H_2} - C{H_3}\)    Penta-1,2-đien      \(C{H_2} = CH - CH = CH - C{H_3}\)    Penta-1,3-đien       

\(C{H_2} = CH - C{H_2} - CH = C{H_2}\)  Penta-1,4-đien      \(C{H_3} - CH = C = CH - C{H_3}\)    Pen-2,3-đien

 

b) Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là:

\(C{H_2} = CH - CH = CH - C{H_3}\)  (Penta-1,3-đien)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí