Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađien

Đề bài

a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađien

b) Đien được phân loại như thế nào ? Mỗi loại cho 1 thí dụ.

c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức của ankan và anken.

Lời giải chi tiết

a) Polien: Là những hiđrocacbon mạch hở có nhiều liên kết đôi C=C

Đien: Là những hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi.

           Ankađien là  hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi. Công thức chung: \({C_n}{H_{2n + 2}}\)    

b) Tùy theo vị trí tương hỗ của hai nối đôi, người ta chỉ chia ankađien thành ba loại.

-  Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn.

Ví dụ: \(C{H_2} = CH - C{H_2} - C{H_2} - CH = C{H_2}\)                    Hexa-1,5-đien

- Ankađien có hai nối đôi liền nhau

Ví dụ: \(C{H_2} = C = C{H_2}\)                                                      Propa-1,2-đien

- Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp)

Ví dụ: \(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\)                                          Buta-1,3-đien (Butađien)                   

c) Công thức chung của ankan: \({C_n}{H_{2n + 2}}(n \ge 1)\); Công thức chung của anken: \({C_n}{H_{2n}}(n \ge 2)\); Công thức chung của ankađien: \({C_n}{H_{2n - 2}}(n \ge 3)\)     

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Ankanđien

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài