Câu 10 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Tính nồng độ mol của ion trong dung dịch 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit

Đề bài

Tính nồng độ mol của ion \({H^ + }\)  trong dung dịch \(HN{O_2}\) 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit của \(HN{O_2}\) là \({K_a} = 4,{0.10^{ - 4}}\)  .

Lời giải chi tiết

Xét 1 lít dung dịch \(HN{O_2}\)

                      \(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ - \) 

Trước điện li:      0,1         0           0

Điện li:                  x   \( \to \)    x     \( \to \)   x

Sau điện li:      (0,1-x)         x            x

Ta có \({K_a} = {{\left[ {NO_2^ - } \right]\left[ {{H^ + }} \right]} \over {\left[ {HN{O_2}} \right]}} = {4.10^{ - 4}} \Rightarrow {{xx} \over {\left( {0,1 - x} \right)}} = {4.10^{ - 4}}\)

Vì  \(\eqalign{  & x <  < 0,1 \Rightarrow \left( {0,1 - x} \right) \approx 0,1 \cr&\Rightarrow xx = 0,{1.4.10^{ - 4}} = {40.10^{ - 6}} \Rightarrow x = 6,{32.10^{ - 3}}  \cr  &  \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = 6,{32.10^{ - 3}}\,\,mol/l \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí