Câu 10 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Tính nồng độ mol của ion trong dung dịch 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit

Đề bài

Tính nồng độ mol của ion \({H^ + }\)  trong dung dịch \(HN{O_2}\) 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit của \(HN{O_2}\) là \({K_a} = 4,{0.10^{ - 4}}\)  .

Lời giải chi tiết

Xét 1 lít dung dịch \(HN{O_2}\)

                      \(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ - \) 

Trước điện li:      0,1         0           0

Điện li:                  x   \( \to \)    x     \( \to \)   x

Sau điện li:      (0,1-x)         x            x

Ta có \({K_a} = {{\left[ {NO_2^ - } \right]\left[ {{H^ + }} \right]} \over {\left[ {HN{O_2}} \right]}} = {4.10^{ - 4}} \Rightarrow {{xx} \over {\left( {0,1 - x} \right)}} = {4.10^{ - 4}}\)

Vì  \(\eqalign{  & x <  < 0,1 \Rightarrow \left( {0,1 - x} \right) \approx 0,1 \cr&\Rightarrow xx = 0,{1.4.10^{ - 4}} = {40.10^{ - 6}} \Rightarrow x = 6,{32.10^{ - 3}}  \cr  &  \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = 6,{32.10^{ - 3}}\,\,mol/l \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài